Behöver jag bilder för att få läkarintyg till visum?

Det kan vara så att du har behövt ordna med bilder för att kunna plugga eller jobba utomlands. Många gånger är det så att ansökningar till exempel för visum kräver att du bifogar aktuell bild på dig. Men när det gäller ett läkarintyg till visum behöver du inte ordna med någon särskild bild av ditt ansikte för detta. Däremot är det viktigt att du vänder dig till rätt klinik för att få intyget och det kan bli tal om röntgenbilder.

När behöver du läkarintyg för visum?

Ett läkarintyg för visum kan behövas då du ska stanna i ett annat land under en längre tid än vad en vanlig semesterresa innebär. Det kan vara så att du ska studera eller att du ska jobba i landet. Det är ganska vanligt att svenskar studerar i länder som USA eller österut i länder som Estland och Lettland.

Om du ska plugga i Kina, Japan eller Sydafrika måste du också få ett visum och det kan du inte få om du inte har ett läkarintyg för visum. Med läkarintyget kan du bevisa att du är frisk och att du inte har några sjukdomar som landet vill hålla utanför sina gränser. Det spelar ingen roll om sjukdomen är vanligt förekommande i Sverige eller inte.

Om du ska jobba i USA eller ett land i Mellanöstern är det också ett måste att ordna med läkarintyg för visumet. Dessutom finns det länder där man kräver ett visum för semestrar som är lite längre. Exempel på detta är Thailand och Sydkorea.

Oavsett var du ska resa och varför bör du ta reda på om det kommer att krävas ett visum och om du måste ha ett läkarintyg för att få det. Det kan vara så enkelt att du bara ska visa upp att du inte har hepatit och det kan du göra med en klinik som specialiserar sig på att utställa läkarintyg för olika ändamål.

Det finns en typ av bilder som kan bli aktuella

Det finns faktiskt en typ av bilder som kan bli aktuella då du behöver ett läkarintyg för visum och det är röntgenbilder. Dessa kan behövas för att undersöka och fastställa att dina lungor är friska. Om du skulle lida av en sjukdom som tuberkulos kommer det att synas med hjälp av röntgenbilderna.

Vad kommer att undersökas?

Din allmänna hälsa undersöks och så kan det vara så att man på kliniken som ger läkarintyg för visum ser över vilka vaccinationer du har fått. Om något skulle fattas för det land som du vill resa till kan du får hjälp med att ta hand om detta för en snabbare och smidigare visumprocess.

Du kommer att få svara på frågor som är specifika för det land och det visum du ansöker om. Här är det skönt att få hjälp av läkare och sjuksköterskor som kan förklara frågorna och hur du bör svara. Det som är så bra med en klinik som jobbar med olika typer av intyg är att de är vana vid den här typen av dokument.

De vet precis vad som måste undersökas för det visum som du vill få och det gör att du får en korrekt undersökning och det dokument som du behöver vidare för ditt visum.

Hur mycket kostar ett läkarintyg för visum?

Det här beror en hel del på det visum du vill få. Om det ska fyllas i fler formulär tar det mer tid. En enklare undersökning kostar omkring tusenkronor men det kan ju bli det dubbla om du behöver ta många prover och dessutom röntga lungorna.

Välj en bra klinik med god erfarenhet och tydlig prissättning så vet du från start vad du kan förvänta dig. Då blir det också enklare att boka in undersökningen då du verkligen har tid för den. Fråga alltid hur lång tid besöket tar så att du vet med säkerhet om du behöver ta ledigt från jobbet eller inte för att hinna med.