Induktionshärdning för effektivare produktion

När vi ser på objekt omkring oss tänker vi sällan på de komplicerade tillverkningsprocesser som ligger bakom den höga kvalitet som vi förväntar oss. En helt vanlig klocka på väggen består av många olika delar som har svarvats, frästs och på andra sätt tagits fram i industrimaskiner. Kanske har delarna också utsatts för induktionshärdning som är en spännande tillverkningsmetod vi ska se lite närmre på.

Vad är induktionshärdning?

Till att börja med är det viktigt att förstå att induktionshärdning är en bearbetningsmetod där man värmer upp metall. Detta görs med induktionsvärme som följs av släckhärdning. Syftet med metoden är att få fram de mekaniska egenskaper som man vill att en viss del ska ha.

Induktionshärdningen används på specifika delar av metallstycken. Det här är en spännande detalj. Det betyder nämligen att man kan få en viss hårdhet och sprödhet på en viss yta. Detta utan att hela metallprodukten påverkas av härdningen.

Hård yta men mjuk kärna

Med induktionshärdning kan man alltså öka ytans hårdhet men samtidigt behålla en mjukare kärna. Resultatet är att du får en produkt som har mycket bättre slitagemotstånd. Men behandlingen leder inte till att delens toleranser eller svarvade mått förändras på något sätt.

Smart och effektiv produktion

Idag kan induktionshärdningen integreras som en del av en komplett produktionsprocess. Där det ska svarvas går det att i samma cell som sköter svarvningen lägga in induktionshärdningen som en del av produktionsprocessen.

Med denna teknik går det att få flera tillverkningsprocesser utförda på en plats i en arbetscell. Det här är viktigt för hela produktionen. Dels är det förstås så att det spar tid då man kan jobba på detta effektiva sätt. Samtidigt kan den samlade processen också öka den kvalitet man få på de delar som svarvas och härdas.

Viktigt med hög kvalitet

Seriösa verkstäder som jobbar med induktionshärdning utför regelbundna tester av det som härdats för att se att det blir bra. Med hjälp av lokala labb som finns på samma verkstad som utför svarvning och härdning går det att undersöka hur hård ytan har blivit.

Det går alltså att jobba snabbt men ändå se till att kvalitet hela tiden säkras. Om något behöver justeras kan detta göras efter att labbtestet visat att detta behövs. Det här innebär att den som beställer delarna kan se fram emot en effektiv produktionsprocess som dessutom ger mycket fina resultat.

Det här kan vara något att tänka på då du ska finna en lämplig samarbetspartner för svarvning och induktionshärdning. Detta särskilt när det rör sig om lite dyrare material där även små fel kan bli kostsamma och tidskrävande.